Τρέχοντα

ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε καθημερινά ορίζει τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε στην επαγγελματική και στην προσωπική μας ζωή. Η σύγχρονη επιστήμη της επικοινωνίας ασχολείται με τα […]

€250.00