ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Calendar of Εκπαιδευτικά προγράμματα

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

2 εκπαιδευτικά προγράμματα,

ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – OFFICE 2021 – WINDOWS 11 (6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

Εκπαίδευση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας

1 event,

3 εκπαιδευτικά προγράμματα,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ESG & SUSTAINABILITY PERFORMANCE MANAGEMENT

6 εκπαιδευτικά προγράμματα,

INCOTERMS ® 2020 • ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΩΝ (DCS) • ΕΝΕΓΓΥΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ (L/C) • BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |ISO 27001:2022

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

-

SOFT SKILLS ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ / ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4 εκπαιδευτικά προγράμματα,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ISO 22000:2018

5 εκπαιδευτικά προγράμματα,

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2018

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO 27001:2022 (PR373) – CQI and IRCA Certified Training (NEW EDITION)

-

CRISIS MANAGEMENT

6 εκπαιδευτικά προγράμματα,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ| ISO 37001:2016

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

7 εκπαιδευτικά προγράμματα,

-

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – IFS 8

-

INTRODUCTION TO BUSINESS CONTINUITY – ISO 22301:2019 IMPLEMENTATION

-

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

2 εκπαιδευτικά προγράμματα,

5 εκπαιδευτικά προγράμματα,

ΑΤΕΧ – ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015

-

FSC® CHAIN OF CUSTODY STANDARDS – Ορθή χρήση των εμπορικών σημάτων FSC®

8 εκπαιδευτικά προγράμματα,

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ EN ISO 14064-1:2018

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ |ISO 22301:2019

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ)

-

Νέα έκδοση του Σχήματος FSSC 22000 Version 6

6 εκπαιδευτικά προγράμματα,

-

OPERATIONAL RISK MANAGEMENT (ORM)– MATRIX – CUBE / SCALE / PLAN

Τρέχοντα

Εκπαίδευση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-75.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚAΠ) 2023-2027 - ΣΤ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2023-2027) Στόχος της Παρέμβασης: Η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους […]

€390.00

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ESG & SUSTAINABILITY PERFORMANCE MANAGEMENT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο καταρτιζόμενος που θα ασχοληθεί με τις αρχές και τα πρότυπα βιωσιμότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κριτηρίων ESG, θα είναι σε θέση να κατανοήσει αυτές τις έννοιες, να διακρίνει […]

€300.00

ΑΤΕΧ – ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΤΕΧ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ * παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ […]

€400.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015 * παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ […]

€300.00

Νέα έκδοση του Σχήματος FSSC 22000 Version 6

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές πτυχές του ιδιωτικού σχήματος FSSC της νέας έκδοσης 6 που ισχύει από 1 Απριλίου 2024. Σκοπός Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος […]

Get Tickets €200.00

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ EN ISO 14064-1:2018

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή και οι απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14064-1:2018 Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 1: Προδιαγραφές με οδηγίες, αναφορικά με οργανισμούς, για την ποσοτικοποίηση […]

Get Tickets €350.00

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ |ISO 22301:2019

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εκπαίδευση Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17021 και ISO 19011. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος […]

Get Tickets €600.00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ)

Περιγραφή: Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες με τη Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέγγιση […]

Get Tickets €300.00