ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση είναι αυτή που διευκολύνει την παραμονή αλλά και την εξέλιξη των επαγγελματιών στο εργασιακό τους περιβάλλον, ενώ παράλληλα δίνει και τα εφόδια στους νέους συναδέλφους μας, για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην αγορά εργασίας. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY ως φορέας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, μέσω των εξειδικευμένων επαγγελματικών προγραμμάτων που παρέχει στους εκπαιδευομένους της, αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση της επαγγελματικής ταυτότητάς τους, της επαγγελματικής επιτυχίας και ανέλιξής τους. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρέχει στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό, εξειδικευμένη τεχνική εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο σημερινό, σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY και το υψηλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό της προσωπικό, καλύπτει κάθε ανάγκη του σημερινού εργασιακού κόσμου και των συνεχώς μεταβαλλόμενων απαιτήσεων. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τόσο τα τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και τους καταρτιζόμενους, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως σύμβουλοι εκπαίδευσης που αφουγκράζονται τις ανάγκες που προκύπτουν στον κάθε εργασιακό χώρο και να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στους στόχους της κάθε εταιρίας και του προσωπικού της. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μία διαχρονική και ανθρωποκεντρική σχέση συνεργασίας μαζί τους. Πάνω από όλα λοιπόν και πέρα από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προτεραιότητα έχει ο άνθρωπος, που είναι άλλωστε και το επίκεντρο του εκπαιδευτικού μας συστήματος.