ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Οργανοληπτική αξιολόγηση του Ελαιολάδου  είναι η διαδικασία ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου με χρήση των ανθρώπινων αισθητηρίων. Αποτελεί υποχρεωτική μέθοδο ποιοτικής αξιολόγησης ελαιολάδου […]

€200.00