Loading Εκπαιδευτικά προγράμματα

« All Εκπαιδευτικά προγράμματα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα στελέχη μιας επιχείρησης που, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, ενδέχεται  να πρέπει να ετοιμάσουν και να κάνουν μια παρουσίαση σε πελάτες, σε προμηθευτές, σε προσωπικό της εταιρίας ή σε ευρύτερο κοινό.

Περιεχόμενο του Προγράμματος

 • Τεχνικές Επικοινωνίας με το Σώμα: Ποια είναι  η στάση και η γλώσσα  σώματος του παρουσιαστή που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της  παρουσίασης.
 • Τεχνικές Επικοινωνίας με το Στόμα: Πώς τα χαρακτηριστικά της φωνής, οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται επηρεάζουν την μετάδοση του μηνύματος, σημεία που  βοηθούν και στοιχεία που πρέπει να αποφεύγονται.
 • Δομή: Πώς θα σχεδιαστεί η παρουσίαση ώστε να είναι καλά οργανωμένη, καλά προετοιμασμένη, μεθοδική και αποτελεσματική.
 • Ενσωμάτωση: Πώς θα εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση των αναγκών του ακροατηρίου  ώστε η παρουσίαση να είναι  πρακτική, πειστική, ρεαλιστική και ενδιαφέρουσα.
 • Προετοιμασία της παρουσίασης: Δημιουργία «check lists» για τη διασφάλιση της σωστής προετοιμασίας.
 • Οπτικά Βοηθήματα – τα μυστικά του PowerPoint.
 • Μνημονικά Διαγράμματα: Το πλέον χρήσιμο εργαλείο για την αποφυγή «black out».
 • Ερωτήσεις και Απαντήσεις: η πιο δυναμική συνεδρία.
 • Το «Δύσκολο» ακροατήριο: Τεχνικές αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

Μεθοδολογία

Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν προετοιμάσει μια παρουσίαση 7 – 10 λεπτών με θέμα που θα προσομοιάζει όσο είναι δυνατόν, στις παρουσιάσεις που συνήθως κάνουν στην δουλειά τους.

Οι βιντεοσκοπήσεις των δυο παρουσιάσεων που κάνουν οι συμμετέχοντες είναι το βασικό μέσο για τη μέτρηση της απόδοσης και την παροχή πληροφόρησης από τον coach, ενώ πλήθος ασκήσεων και παιξιμάτων ρόλων ατομικών και ομαδικών, χρησιμοποιούνται για την εξάσκησή τους στις επί μέρους τεχνικές.

Η εκπαίδευση γίνεται από δύο Πιστοποιημένους Εισηγητές- Insights Accredited Practitioners, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ατομικού coaching κάθε συμμετέχοντος χωρίς να διακόπτεται η ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι συμμετέχοντες, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα παραλάβουν:

 •   Πλήρεις σημειώσεις του σεμιναρίου
 •   Φύλλο αξιολόγησης των 2 παρουσιάσεων με βαθμολογία σε κάθε επιμέρους τεχνική
 •   Τις βιντεοσκοπημένες  παρουσιάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή
 •   Οδηγίες-Πρόγραμμα Δράσης για την περαιτέρω εξάσκηση και βελτίωση τους

 

Στο τέλος του προγράμματος θα:

 • είστε σε θέση να διώχνετε το φόβο της παρουσίασης μπροστά  σε κοινό
 • έχετε μάθει πώς να διαρθρώνετε το περιεχόμενο  ανάλογα με το είδος της παρουσίασης
 • έχετε ασκηθεί  στο «πώς» της παρουσίασης
 • έχετε μάθει πώς να χρησιμοποιείτε τα οπτικά βοηθήματα και το λογισμικό  για να υποστηρίξετε σωστά το περιεχόμενο  της παρουσίασής σας
 •  μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις ερωτήσεις του ακροατηρίου για να τονίσετε σημαντικά σημεία της παρουσίασης

Η εταιρία μας εφαρμόζει Ειδική Εκπτωτική & Τιμολογιακή Πολιτική στους υπάρχοντες πελάτες μας, φοιτητές, ανέργους  κ.α.

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Early bird: -

Τελική τιμή
(Δια ζώσης): €300

Εισηγητής:
STA

Διάρκεια: 1 ημέρα

18-07-2022 έως 18-07-2022
08:00 έως 17:00

Ανθρώπινου Δυναμικού

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Εισιτήρια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (Δια ζώσης)
300.00
Unlimited