Loading Εκπαιδευτικά προγράμματα

« All Εκπαιδευτικά προγράμματα

PERSONAL BRANDING

PERSONAL BRANDING

* το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Το Personal Branding είναι η διαδικασία δημιουργίας και προβολής της προσωπικής και επαγγελματικής μας εικόνας τόσο στο φυσικό όσο και ψηφιακό περιβάλλον.  Μπορεί να ακούγεται εξεζητημένο σαν όρος αλλά πρακτικά δεν είναι τίποτα παραπάνω από τον τρόπο που μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Αποτελεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας και είναι το συνώνυμο της φήμης μας.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος “Personal Branding” είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους εικόνα, να προβάλλουν τον εαυτό τους με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο και να αναδείξουν τα δυνατά τους σημεία με αυτοπεποίθηση.

Σκοπός – Οφέλη

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με:

 • Tην ανάπτυξη ενός δυναμικού brand που θα συμβάλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη
 • Την υιοθέτηση ενδυναμωτικών πεποιθήσεων που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους
 • Τη δημιουργία ενός mission statement για το personal brand τους
 • Τον εντοπισμό και την ανάδειξη των δυνατών τους σημείων με αυθεντικότητα
 • Τη μεθοδολογία δημιουργίας στοχευμένου περιεχομένου (content) που ενισχύει το επαγγελματικό τους προφίλ
 • Την αποτελεσματική διαχείριση της εικόνας τους τόσο online όσο και offline
 • Τα βήματα για να πετύχουν αποτελεσματική επαγγελματική δικτύωση (Networking)
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας που κερδίζουν τους συνεργάτες και μας συνδέουν με τους άλλους
 • Tην συνεχόμενη προσπάθεια για Personal Brand maintenance

Θεματολογία

 • Το brand μας υπάρχει ή πρέπει να το δημιουργήσουμε;
 • Η διαφορά της θεμιτής από την αθέμιτη προσωπική προβολή
 • Εντοπίζουμε και ξεπερνάμε τις περιοριστικές μας πεποιθήσεις
 • Η φήμη μας: ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας
 • Εντοπίζουμε τα δυνατά μας σημεία
 • Ανακαλύπτουμε την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εμάς – The value of Feedback
 • Προσδιορισμός του Personal Brand μας
 • Δημιουργούμε ένα mission statement για το Personal Brand μας
 • Θέτουμε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους
 • Tα βήματα της αποτελεσματικής δικτύωσης (Networking)
 • Χτίζουμε δυνατές σχέσεις και δημιουργούμε αξιοπιστία για το Brand μας
 • Business etiquette
 • Οι δεξιότητες επικοινωνίας που κερδίζουν τις εντυπώσεις
 • Το Marketing και η Επικοινωνία του Personal Brand μας
 • Έλεγχος της εικόνας μας και δημιουργία ενός αποτελεσματικού προφίλ στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
 • Πως δημιουργώ αποτελεσματικές αναρτήσεις και περιεχόμενο – content
 • Η συχνότητας της επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε στελέχη επιχειρήσεων, υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες.

Μετά την ολοκλήρωση του προράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 8 ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται Δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Early bird: -

Τελική τιμή
(Online): €200

Εισηγητής:
Σεμερτζιάν Ράνια

Διάρκεια: 1 ημέρα

30-06-2022 έως 30-06-2022
09:00 έως 16:00

E-learning

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Εισιτήρια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PERSONAL BRANDING (Online)
200.00
Unlimited