Τρέχοντα

KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS – BSC – BALANCED SCORECARD

H TÜV Austria Hellas παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ‘’KPI / Βασικοί δείκτες απόδοσης - BSC – BALANCED SCORECARD’’ που καταδεικνύει πόσο αποτελεσματικά επιτυγχάνονται σε μια επιχείρηση οι βασικοί επιχειρησιακοί […]

€350.00