Νέα έκδοση του Σχήματος FSSC 22000 Version 5.1

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές πτυχές του ιδιωτικού σχήματος FSSC της νέας έκδοσης 5.1 που ισχύει από τον Απρίλιο 2021 Σκοπός Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος […]

€250.00