Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό εφαρμογών οπτικής επικοινωνίας και την αποτελεσματική επεξεργασία εικόνας με χρήση των […]

Στέλεχος Logistics/ Εφοδιαστικής Αλυσίδας

  Θεματική Υποκατηγορία Προγράμματος:  Εφοδιαστική Αλυσίδα/Logistics Σκοπός του Προγράμματος: Σκοπός του Προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση του περιεχομένου και των πρακτικών Logistics στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων και […]

Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίηση Εντύπων

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων στους συμμετέχοντες, σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών σχεδιασμού και σελιδοποίησης εντύπων. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά τον […]

Περιήγηση, αναζήτηση και επιλογή δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου

  Σκοπός του Προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους ωφελούμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν : • να έρθουν σε επαφή με τις βασικές […]

E-commerce Sales and Hospitality Marketing

Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την ολοκληρωμένη υποστήριξη e-commerce σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, τις πωλήσεις και […]

Προστασία Υγείας και Ευημερίας από Ηλεκτρονικές συσκευές και Ψηφιακή Τεχνολογία

  Σκοπός του Προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους ωφελούμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν : • να εντοπίσουν τους βασικούς κινδύνους που εγκυμονεί […]

Risk Management με ψηφιακά εργαλεία

  Σκοπός του Προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος διαχείριση κινδύνων είναι να εκπαιδεύσει και να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου απειλών και κινδύνων για τη λειτουργία, τους […]

Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

  Θεματική Υποκατηγορία Προγράμματος:  Άλλες Πράσινες Σκοπός του Προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστροφών […]

Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10

Θεματική Υποκατηγορία Προγράμματος:  Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Δικτύου Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή στους ωφελούμενους βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής ώστε να είναι σε θέση να […]

Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας από ψηφιακές τεχνολογίες

  Σκοπός του Προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους ωφελούμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν : • να χρησιμοποιούν απλές επιλογές/προεπιλογές και εργαλεία για […]

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων στα θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών […]

Digital Marketing

Θεματική Υποκατηγορία Προγράμματος:  Ψηφιακό Marketing Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την αποτελεσματική υποστήριξη, τη διαχείριση και την ανάπτυξη […]

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και εφαρμογών

  Θεματική Υποκατηγορία Προγράμματος:  Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν […]

Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη – ESG & Sustainability Performance Management

  Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες της βιωσιμότητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των κριτηρίων ESG […]

Ειδικός στο Social Media Marketing

Θεματική Υποκατηγορία Προγράμματος:  Ψηφιακό Marketing Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την αποτελεσματική υποστήριξη, την διαχείριση και την ανάπτυξη […]

Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία

  Θεματική Υποκατηγορία Προγράμματος:  Εκπαιδευτικές τεχνολογίες Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους σχετικά με ψηφιακές τεχνολογίες, ή με τη δημιουργία ή […]

Κυκλική Οικονομία

  Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν εις βάθος κατάρτιση σε τομείς που άπτονται […]

Cybersecurity

Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο να επιτελούν τα εργασιακά τους καθήκοντα αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα και […]

Φορολογική και Μηχανογραφημένη Λογιστική

Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους ωφελούμενους ως προς τη φορολογική και μηχανογραφημένη λογιστική, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρθουν […]

Ηλεκτροκίνηση και 4η Βιομηχανική Επανάσταση

  Σκοπός του Προγράμματος: Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους ωφελούμενους ως προς την ηλεκτροκίνηση και την 4η βιομηχανική επανάσταση, ώστε […]

Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)

  Θεματική Υποκατηγορία Προγράμματος:  Ανάλυση μεγάλων Δεδομένων Σκοπός του Προγράμματος: Σκοπός του Προγράμματος: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν […]