Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες

Office – Windows

 

Περιγραφή

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης επιδιώκεται η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκείμενου να μπορεί να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους.

Τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία , όσο και το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν άμεση πρακτική εφαρμογή και εξοικείωση με τις εντολές και λειτουργίες των εφαρμογών.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή στους ωφελούμενους βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (MS Office) και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους.

Δεξιότητες

Στόχος Ικανότητας :
• Να διαχειρίζεστε συσκευές, όπου το λογισμικό τους είναι τα Windows
• Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τo λογισμικό MS Word
• Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS Excel
• Να περιηγηθείτε με άνεση και ασφάλεια στο Διαδίκτυο
• Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS Outlook

Για κάθε αποκτώμενη ικανότητα θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι:

Στόχοι γνώσεων:
• Να γνωρίζετε τι είναι λειτουργικό σύστημα
• Να γνωρίζετε πως να ανοίξετε ένα αρχείο εγγράφου
• Να γνωρίζετε τι είναι ο συλλαβισμός και να τον χρησιμοποιείτε
• Να γνωρίζετε και να κατανοείτε τις έννοιες φύλλο εργασίας και βιβλίο εργασίας
• Να γνωρίζετε τι ακριβώς είναι το Διαδίκτυο
• Να γνωρίζετε τις βασικές έννοιες του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στόχοι Δεξιοτήτων:
• Να τερματίζετε και να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας
• Nα γράψετε και να επεξεργαστείτε μια επιστολή στον υπολογιστή σας
• Να εισάγετε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του MS Excel και να δημιουργήσετε ένα γράφημα
• Να στείλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (email)

Στόχοι Στάσεων:
• Να ταξινομείτε καθημερινά τα αρχεία του υπολογιστή σας
• Να δημιουργείτε προσωποποιημένες επιστολές για ταχυδρομική αποστολή ή αποστολή email, αντλώντας τα στοιχεία από μία εξωτερική βάση δεδομένων
• Να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου για πιο γρήγορη γραφή
• Να μετατρέπετε τους αριθμούς σε εικόνα, δημιουργώντας ένα γράφημα στο MS Excel
• Να χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο για οποιαδήποτε αναζήτηση χρειάζεστε
• Αντί να κάνετε υπεραστικά τηλεφωνήματα που κοστίζουν ακριβά, να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα (email)

Διάρκεια

Η Συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 80 ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 60 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και 20 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης των μαθημάτων είναι 1 μήνας.

Ευκαιρίες Εργασίας

Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και χειρισμού Η/Υ είναι απαραίτητο προσόν τόσο για την εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα όσο και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που αφορούν θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς. Στο σύνολο των διαδικασιών πρόσληψης το πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ θεωρείται απαραίτητο προσόν και η κατάθεση του είναι υποχρεωτική.

Θα μπορείτε να εργαστείτε σε:

Τμήμα διοίκησης.
Τμήμα γραμματειακής υποστήριξης.
Θέση υπαλλήλου γραφείου.
Οποιαδήποτε εργασία απαιτείται η χρήση Η/Υ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

400 ευρώ

Πιστοποίηση

Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Θεματική Κατηγορία

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Θεματική Υποκατηγορία

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Δικτύου