Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10

 

Περιγραφή

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης επιδιώκεται η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκείμενου να μπορούν να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους.
Τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία , όσο και το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν άμεση πρακτική εφαρμογή και εξοικείωση με τις εντολές και λειτουργίες των εφαρμογών.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής ώστε ο καταρτιζόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (MS Office) και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Δεξιότητες

Στόχος Ικανότητας :
• Να διαχειρίζεστε συσκευές, όπου το λογισμικό τους είναι τα Windows 10
• Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τo λογισμικό MS Word 2016
• Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS Excel 2016
• Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS Access 2016
• Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS PowerPoint 2016
• Να περιηγηθείτε με άνεση και ασφάλεια στο Διαδίκτυο
• Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS Outlook 2016

Για κάθε αποκτώμενη ικανότητα θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι:

Στόχοι γνώσεων:
• Να γνωρίζετε τι είναι λειτουργικό σύστημα
• Να γνωρίζετε πως να ανοίξετε ένα αρχείο εγγράφου
• Να γνωρίζετε τι είναι ο συλλαβισμός και να τον χρησιμοποιείτε
• Να γνωρίζετε και να κατανοείτε τις έννοιες φύλλο εργασίας και βιβλίο εργασίας
• Να γνωρίζετε πως θα ορίσετε το πρωτεύων κλειδί σε ένα πίνακα
• Να γνωρίζετε τι είναι η Ακεραιότητα των αναφορών
• Να γνωρίζετε πως θα δημιουργήσετε οργανογράμματα σε μια παρουσίαση
• Να γνωρίζετε τι ακριβώς είναι το Διαδίκτυο
• Να γνωρίζετε τις βασικές έννοιες του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στόχοι Δεξιοτήτων:
• Να τερματίζετε και να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας
• Nα γράψετε και να επεξεργαστείτε μια επιστολή στον υπολογιστή σας
• Να εισάγετε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του MS Excel και να δημιουργήσετε ένα γράφημα
• Να σχεδιάσετε μια βάση δεδομένων
• Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση
• Να στείλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (email)

Στόχοι Στάσεων:
• Να ταξινομείτε καθημερινά τα αρχεία του υπολογιστή σας
• Να δημιουργείτε προσωποποιημένες επιστολές για ταχυδρομική αποστολή ή αποστολή email, αντλώντας τα στοιχεία από μία εξωτερική βάση δεδομένων
• Να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου για πιο γρήγορη γραφή
• Να μετατρέπετε τους αριθμούς σε εικόνα, δημιουργώντας ένα γράφημα στο MS Excel 2016
• Να παρουσιάζετε πάντα τις εργασίες μου με ελκυστικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του MS PowerPoint 2016
• Να χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο για οποιαδήποτε αναζήτηση χρειάζεστε
• Αντί να κάνετε υπεραστικά τηλεφωνήματα που κοστίζουν ακριβά, να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα (email)

Διάρκεια

Η Συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 200 ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 70 ώρες δια ζώσης σύγχρονης , 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και 60 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης των μαθημάτων είναι 2 με 3 μήνες.

Ευκαιρίες Εργασίας

Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και χειρισμού Η/Υ είναι απαραίτητο προσόν τόσο για την εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα όσο και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που αφορούν θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς. Στο σύνολο των διαδικασιών πρόσληψης το πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ θεωρείται απαραίτητο προσόν και η κατάθεση του είναι υποχρεωτική.

Θα μπορείτε να εργαστείτε σε:

Τμήμα διοίκησης.
Τμήμα γραμματειακής υποστήριξης.
Θέση υπαλλήλου γραφείου.
Οποιαδήποτε εργασία απαιτείται η χρήση Η/Υ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

1000 ευρώ

Πιστοποίηση

Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Θεματική Κατηγορία

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Θεματική Υποκατηγορία

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Δικτύου