ΤΣΑΝΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

Ο Στάμος Τσανούσης είναι Οικονομολόγος, Οικονομικός Διευθυντής με εμπειρία άνω των 20 ετών σε διευθυντικές θέσεις. Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ διαθέτει εξειδίκευση στις Διαπραγματεύσεις και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, έχει πιστοποιηθεί ως Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ως Εσωτερικός Ελεγκτής του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Παράλληλα, ως πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων, έχει διοργανώσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις Διαπραγματεύσεις και άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα.»