Τουρισμού

 

Αναμένεται το νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού για 18000 ανέργους.

Ωφελούμενοι Του Προγράμματος

Άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή λόγω COVID-19
 • Να είναι άνω των 18 ετών
 • Εάν είναι άνεργοι, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Ανέργων της ΔΥΠΑ (ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ή όχι)
 • Όσοι δεν παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλη ειδικότητα του ίδιου προγράμματος. Είναι δυνατή η συμμετοχή του καταρτιζόμενου σε προηγούμενο κύκλο, άλλης ειδικότητας.

 

Τι περιλαμβάνει Το Πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 1250€ (5 €/ώρα κατάρτισης)
 • 250 ώρες Κατάρτιση
 • Ωφελούμενοι από όλη την επικράτεια
 • Εξ αποστάσεως κατάρτιση

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος