Νέο Ανέργων

 

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 15.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών
Αναμένεται μέσα στο 2023

Ωφελούμενοι Του Προγράμματος

– Άνεργοι ηλικίας 25 έως 45.

  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου)
  • Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ενεργής κάρτας ανεργίας.

Η κατάρτιση θα λάβει χώρα σε θεματικά αντικείμενα, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της δράσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του πληθυσμού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στους στόχους της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν έως 15000 άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ηλικίας 25 έως 45 ετών με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

 

Τι περιλαμβάνει Το Πρόγραμμα

  • Διάρκεια κατάρτισης 80 ώρες
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 400€ (5€ / ώρα κατάρτισης)
  • Μικτή Κατάρτιση, με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση, 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων

    Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος