Ασφαλείας (Security)

 

Αναμένεται μέσα στο 2023 το νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) με Πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ για 5000 Ανέργους 18-50 Ετών.

Ωφελούμενοι Του Προγράμματος

 • Άνεργοι ηλικίας 18 έως 50.
 • Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο
 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου)
 • Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ενεργής κάρτας ανεργίας.

 

Τι περιλαμβάνει Το Πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 525€ (5 €/ώρα κατάρτισης)
 • 105 ώρες Κατάρτιση
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από όλη την Ελλάδα
 • Επιδότηση για την Πιστοποίηση από ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας (5000 άτομα).

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος