Όροι     Όροι Χρήσης Διαγωνισμού “Update Your Cloud”

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η TÜV AUSTRIA Academy (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Update Your Cloud» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του Facebook.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (δ) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.

 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 04/10/2022 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 22/10/2022 ώρα 23:59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Οι χρήστες καλούνται να κάνουν:

  • Like στην επίσημη σελίδα του Facebook της TÜV AUSTRIA Academy (https://www.facebook.com/tuvaustriaacademygr)
  • Mention ένα χρήστη στα σχόλια του διαγωνισμού στο post ανακοίνωσης του διαγωνισμού

Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές θέλουν, κάνοντας mention διαφορετικό άτομο κάθε φορά, ωστόσο για την κλήρωση κάθε χρήστης θα έχει το δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής.

Οι παραπάνω ενέργειες δηλώνουν την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Διοργανωτής ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

6. Δώρο

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθούν 10 νικητές, όπου καθένας θα κερδίσει 1 διπλή πρόσκληση, για τον ίδιο και ένα άτομο της επιλογής του, για δωρεάν εκπαίδευση και εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού του σεμιναρίου Microsoft Azure A.I. Fundamentals Certirfication (AZ-900).

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω. Ο «Διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη από την παράδοση του δώρου και μετά και ούτε υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών.

 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Οι 10 νικητές του Διαγωνισμού καθώς και οι 5 αναπληρωματικοί νικητές θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 23/10/2022 με εφαρμογή randomizer από την ιστοσελίδα random.org. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Οι 10 νικητές θα ανακοινωθούν στα σχόλια του διαγωνισμού, όπου θα καλούνται να αποστείλουν με προσωπικό μήνυμα τα στοιχεία τους στο Διοργανωτή.

 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

Μετά την επικοινωνία των νικητών με τον Διοργανωτή, τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο https://tuvaustria.academy/ και https://www.facebook.com/tuvaustriaacademygr/.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από το Διοργανωτή για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου που τους αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση των νικητών, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του.

Ο Διοργανωτής κατά την παράδοση των δώρων δύναται να ζητήσει από τους νικητές υπογραφή δήλωσης συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του όρου 3 του παρόντος.

 

 9. Ευθύνη

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

10. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο (https://tuvaustria.academy/).

 

11. Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που οι συμμετέχοντες δηλώνουν στην ανάρτηση του διαγωνισμού. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομά τους στο Facebook και το Instagram Account τους. Επίσης, ο Διοργανωτής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των νικητών, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και το email του. Όλοι οι νικητές συναινούν αυτόματα για την εγγραφή τους στη λίστα και τη λήψη του Newsletter. Ειδικότερα, σκοποί επεξεργασίας αποτελούν η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών, η γνωστοποίηση των νικητών για λόγους διαφάνειας και η επικοινωνία μαζί τους για την παράδοση των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την παράδοση σε αυτούς των δώρων και στη συνέχεια καταστρέφονται. Ο Διοργανωτής ως προς τα αρχεία που διατηρούνται στις δικές του εγκαταστάσεις έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από οποιαδήποτε τυχαία ή κακόβουλη ενέργεια για αλλοίωση, διαγραφή ή μετάδοση αυτών. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι συνεργαζόμενες με το Διοργανωτή εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο ενημέρωσης των νικητών, οι εταιρείες αυτές πληρούν τα ίδια μέτρα ασφαλείας και έχουν δεσμευτεί για τη τήρηση των όρων της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να καλέσει στη γραμμή εξυπηρέτησης του Διοργανωτή στο 800 11 32532.

Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται σε ένα δημόσιο χώρο στον οποίο ισχύουν οι κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας του χώρου αυτού καθώς και οι όροι της σελίδας του Διοργανωτή στο χώρο αυτό. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διαρροής δεδομένων λόγω μη λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας από τους διαχειριστές του δημόσιου χώρου.

 

12. Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

14. Ανάρτηση των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό καθώς και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών θα αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο μας.

 

15. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.