Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, που ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός TÜV AUSTRIA Academy αναγνωρίσθηκε ως ATP (Approved Training Partner) από το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο Διασφάλισης Ποιότητας και Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων επιθεωρητών για να υλοποιεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως το πιστοποιημένο από το CQI- IRCA εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

ISMS ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor (PR373): https://bit.ly/3W7NccK

Αυτή η αναγνώριση έρχεται να συμπληρώσει τις άλλες τέσσερις αναγνωρίσεις του Οργανισμού, για να υλοποιεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως τα εκπαιδευτικά προγράμματα:

QMS – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας | ISO 9001:2015 (PR328): https://bit.ly/3BqpCyb

ISMS – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών | ISO 27001:2013 (PR320): https://bit.ly/3OaxI5v

QHSMS – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία | ISO 45001:2018 (PR357): https://bit.ly/44ZSoDm

EnMS – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας | ISO 50001:2018 (PR366): https://bit.ly/3nYeYvB