ΜετακομίζοÜμε και συνεχίζοÜμε!
Στο πλαίσιο της συνεχούς μας προσπάθειας για εξέλιξη και καινοτομία, διαμορφώνουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους ανθρώπους μας που εργάζονται στο Παράρτημα Βορείου Ελλάδας και μαζί με την TÜV AUSTRIA Academy, τα εργαστήριά μας TÜV AUSTRIA – Food Allergens Labs και την ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – ACTA SA – Spin Off Aristotle University of Thessaloniki, σας καλωσορίζουμε στα νέα μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Κατσιμίδου 6.
Πάντα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας!