ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  • Επικεφαλής επιθεωρητής Συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 9001, ISO 22000).   Από το 2004 εργάζεται στην TUV AUSTRIA HELLAS.  Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις  όπως  υπεύθυνη εργαστηρίου χημικών αναλύσεων  τροφίμων και ως υπεύθυνη ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

  • Πτυχιούχος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.

  • Αναγνωρισμένη  εκπαιδεύτρια  από τον Ε.Φ.Ε.Τ σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων. Αναγνωρισμένη από ΕΟΠΠΕΠ  για εκπαίδευση ενηλίκων.