ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

Ο κ. Ζαφείριος Ζαπάρτας είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Η/Υ με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Από το 2002, έχει ασκήσει τεχνικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις (ενδεικτικά ΣΙΔΕΝΟΡ, CROWN Packaging S.A κ.ά.) και, σήμερα, εργάζεται ως Επικεφαλής Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων στην εταιρεία TÜV Austria Hellas. Διαθέτει Post Graduate Diploma in e-Learning & Blended Learning και διεθνείς πιστοποιήσεις στους τομείς της Υγείας-Ασφάλειας και του Lean-Six Sigma. Διετέλεσε εισηγητής πληθώρας σεμιναρίων λιτής οργάνωσης διεργασιών και υγείας & ασφάλειας στην εργασία. Μιλάει άριστα αγγλικά.