ΖΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εργαστεί σε διάφορες Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρείες ως γεωτεχνικός μηχανικός, μηχανικός ποιοτικού ελέγχου τεχνικών έργων και ως διευθυντής τεχνικών έργων.
Από το 2006 έως και σήμερα εργάζεται στον Διεθνή και Κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS, θυγατρική εταιρεία του TÜV AUSTRIA Group, ως επικεφαλής επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001, Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ISO 50001 κλπ. Είναι επίσης επικεφαλής επιθεωρητής σύμφωνα με τον Κανονισμό Προϊόντων Δομικών Κατασκευών και επικεφαλής επαληθευτής Εκθέσεων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου σύμφωνα με το EU-ETS βάσει των αντίστοιχων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κατά ISO 14064-1 & 14064-2. Από το 2009 έως και σήμερα είναι ο Διευθυντής του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της TÜV AUSTRIA HELLAS, είναι ενεργός επικεφαλής επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης και εισηγητής σεμιναρίων και επιμορφωτικών ημερίδων στα πεδία της Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Ενεργειακής Διαχείρισης κλπ.