ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ

Η Ιακωβίνα (Βιβή) Βαρδαλάχου, πτυχιούχος Φυσικός με MSc στα Ηλεκτρονικά και στη Ραδιοηλεκτρολογία, Διευθύντρια Πιστοποίησης Προσώπων της TÜV AUSTRIA HELLAS από τον Σεπτέμβριο του 2013, με 34 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα και πρότυπα ποιότητας και 25 έτη σε τομείς πιστοποίησης, διαθέτει πλήρη γνώση των απαιτήσεων πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024. Από το 1988 έως σήμερα ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα ποιότητας, τα Συστήματα Διαχείρισης και τα πρότυπα Ποιότητας, έχοντας διαδοχικά εκπαιδευτεί και εντρυφήσει σε όλες τις εκδόσεις του προτύπου ISO 9001, μέχρι την ισχύουσα, καθώς και σε όλα τα πρότυπα διαπίστευσής ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065 κλπ,. Παράλληλα, σε όλες τις Εταιρίες και Οργανισμούς που απασχολήθηκε μέχρι σήμερα, έχει διατελέσει υπεύθυνη για την οργάνωση και τον προγραμματισμό εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας, την ανάπτυξη τεκμηρίωσης για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, τη διαχείριση, έλεγχο και αντιμετώπιση αποκλίσεων ποιότητας σε διάφορες λειτουργίες, την ποιοτική ανάπτυξη και οργάνωση δομών και λειτουργιών κλπ. Επίσης διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και είναι αναγνωρισμένη ως Επικεφαλής Επιθεωρήτρια από το 1996. Κατά την περίοδο 1988 – 2005 εργάστηκε στην εταιρία INTRACOM Α.Ε. κατέχοντας διαδοχικά τις θέσης της Υπεύθυνης Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, της Βοηθού Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας, της Αναπληρώτριας Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας και της Quality Assurance Section Manager. Παράλληλα, από το 1996 έως το 2009, συνεργάστηκε με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και τη Διεύθυνση Πιστοποίησης ως εξωτερικός συνεργάτης και ως Επικεφαλής Επιθεωρήτρια διαφόρων Συστημάτων Διαχείρισης.

Από το 2010, συμμετέχει ως Τεχνική Υπεύθυνη σε θέματα τήρησης τεκμηρίωσης της διεργασίας πιστοποίησης προσώπων για τα Διαπιστευμένα Σχήματα Πιστοποίησης Συγκολλητών Χαλκού και Ηλεκτροσυγκολλητών της TÜV AUSTRIA CERT, μέλος του Ομίλου TÜV AUSTRIA. Για την TÜV AUSTRIA HELLAS έχει αναπτύξει και υλοποιήσει έως σήμερα 40 σχήματα πιστοποίησης προσώπων, με περισσότερα από 60 υποσχήματα και επαγγελματικές ειδικότητες, εκ των οποίων για τα 20, που συμπεριλαμβάνουν 51 υποσχήματα, έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία Διαπίστευσης.

Από το 2009 εργάζεται στην TÜV AUSTRIA HELLAS και είναι αναγνωρισμένη από τον IRCA ως Principal Auditor με αριθμό μέλους: 6014857 και ως εκπαιδεύτρια για σεμινάρια ISO 9001.