ΣΙΚΛΑΡΛΗΣ ΘΕΜΗΣ

Ο Θέμης Σικλαρλής είναι Πιστοποιημένος Εισηγητής από την Oracle, την Microsoft, την IBM και την PeopleCert. Έχει περισσότερα από 25 χρόνια Πρακτικής εμπειρίας στον χώρο της Πληροφορικής, της Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης και της Διαχείρισης Έργων. Έχει διατελέσει Διευθυντής σε Μεγάλες Εταιρείες του ευρύτερου τομέα της Πληροφορικής και έχει συμμετάσχει σε Μεγάλης Κλίμακας Έργα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό. Είναι κάτοχος Διδακτορικού από το LSE και εκτός των άλλων Πτυχίων, Μεταπτυχιακών και Πιστοποιήσεων, κατέχει το Oracle Certified Master.