ΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επί του παρόντος εξωτερικός Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης στην TUV AUSTRIA Hellas, προηγουμένως στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, Επικεφαλής της Μονάδας Κυβερνοάμυνας του Ελληνικού Στρατού μέχρι το καλοκαίρι του 2016. Κατέχω M.Sc. στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Διαθέτω σημαντική τεχνογνωσία στις Επιχειρήσεις Κυβερνοάμυνας και στη Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης εισβολής, του χειρισμού περιστατικών, των δοκιμών διείσδυσης και των διαδικασιών εφαρμογής και ελέγχου του ISO/IEC 27001. Πιστοποιημένος από το NATO ως Αξιωματικός Ασφάλειας Πληροφοριών, Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Ασφαλείας GIAC (GSEC, GWAPT). Πρώην εκπαιδευτής στο σχολείο Ασφάλειας Στρατιωτικών Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΣ. Έχω συμμετάσχει σε πολλά έργα ασφάλειας και ανάπτυξης CIS και έχω πραγματοποιήσει έλεγχο ασφαλούς κώδικα για ορισμένα από αυτά. Ήμουν Αξιωματικός Ασφάλειας Πληροφοριών στο Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού «ΚΕΠΥΕΣ» (πιστοποιημένος οργανισμός κατά ISO/IEC 27001).