ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ο Νεκτάριος Παπανδρεάδης είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στην διαχείριση ποιότητας.

Έχει υλοποιήσει μεταπτυχιακή εργασία στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας του ΕΜΠ με 2 δημοσιεύσεις.

Ήταν υπεύθυνος ελέγχου ποιότητας στο εργαστήριο 791 ΤΕΦ, Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος στο εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης αναψυκτικών Αθηνών της 3Ε Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως, Προϊστάμενος Ποιότητας στο εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης νερού Αιγίου της 3Ε και Προϊστάμενος Ποιότητας στο εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης αναψυκτικών Πατρών της 3Ε.

Ως σύμβουλος έχει υλοποιήσει περισσότερα από εκατόν πενήντα Συστήματα Ποιότητας ISO 9001 & ISO 17025, Περιβάλλοντος ISO 14001/EMAS, Ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001, ΥΑΕ OHSAS 18001/ ISO 45001 και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435.

Ως επικεφαλής επιθεωρητής και πιστοποιημένος εκπαιδευτής (ΕΟΠΠΕΠ κωδ. ΣΤΕΠ 2291) σε Συστήματα ποιότητας ISO 9001,  περιβάλλοντος ISO 14001/EMAS, ΥΑΕ OHSAS 18001/ISO 45001, ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 έχει συνεργασθεί με τον ΕΛΟΤ ΑΕ και συνεργάζεται με την TUV AUSTRIA HELLAS και με την TUV AUSTRIA CYPRUS.

Διατελεί σύμβουλος νομοθεσίας περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ενεργειακής διαχείρισης σε πολλές εταιρείες.