ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  • Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη Λογιστική Τυποποίηση.
  • Ασχολείται με την Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και εξειδικεύεται σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης . Οι συνεργασίες του αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις , οργανισμούς του Δημοσίου και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών του οποίου είναι τακτικό μέλος από το 1996.
  • Ιδρυτής της Εταιρίας Συμβούλων «Χρήστος Νομικός και Συνεργάτες ΙΚΕ».
  • Είναι για σειρά ετών πιστοποιημένος Lead Auditor συστημάτων Ποιότητας  , εξειδικευμένος συνεργάτης της TUV Austria Ελλάς και μέλος του Μητρώου των Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Έχει μακρά σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Ναυτεμπορική, Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ΚΕΚ κλπ) σε θέματα των αντικειμένων που ασχολείται με εκπαιδευτική εμπειρία που ξεπερνά τις 1200 ώρες, και είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ.