ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Πτυχιούχος της επιστήμης της Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Πιστοποιημένη επικεφαλής επιθεωρήτρια ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001.  Δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης έργου, διαχείρισης QMS.  Εργάστηκε ως Διευθύντρια ποιότητας στο Εργαστήριο Δοκιμών Σκυροδέματος Χρυσόστομος Κόκκινος. Υπεύθυνη για την εκτέλεση δοκιμών σκυροδέματος, αδρανών υλικών, μελετών συνθέσεως, την λειτουργία του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το ISO 17025.  Εργάστηκε ως μόνιμο Στέλεχος στον Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS σε υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας (2012-2016).  Εισηγήτρια σεμιναρίων θέμα: «Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-2016/ Εφαρμογή των απαιτήσεων στο έργο» (2020), θέμα: «Quality Management Basics Critical for Business Sustainability» (2020), θέμα: «Μετάβαση στο ISO 14001 2015» (2018), θέμα: «ISO 9001 2015 & Μελέτη Διαχείρισης του Κινδύνου», Α.ΤΕΙ Πειραιά (2017) και σε άλλους φορείς (ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.).  Ομιλήτρια της ημερίδας «Έλεγχος Ποιότητας Κατασκευών» της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Εισαγωγή στο ISO 9001 2008» (2010).