ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Πιστοποιημένος επαγγελματίας με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε τμήματα IT, Business Continuity – Emergency Management, Information Security και Data Privacy στο τομέα των Τηλεπικοινωνιών. Επικεφαλής του Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφοριακών Συστημάτων στην TÜV AUSTRIA HELLAS και πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής στα πρότυπα ISO27001, ISO2230, ISO20000 και ISO9001.