ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ

Μαραντίδου Σύλβια: Επικεφαλής Επιθεωρήτρια FSSC22000 και ISO22000 και Τεχνική Υπεύθυνη των δύο αυτών σχημάτων στην εταιρία, με δεκαετή εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και νομοθετικών απαιτήσεων.