ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Ευρυδίκη Καραμήτσου – Chief Legal Officer της RBL.

Η Ευρυδίκη είναι  Δικηγόρος με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση σύνθετων θεμάτων, με  ειδίκευση στο δίκαιο της προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας, το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,  τη διαιτησία και το εμπορικό δίκαιο.

Πιστοποιημένη DPO – ISO 17024, έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό σύνθετων έργων συμμόρφωσης με τον GDPR (πάνω από 200 έργα), παρέχοντας ταυτόχρονα και  υπηρεσίες DPO σε εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι μία από τους λίγους Επαγγελματίες που οι θεωρητικές γνώσεις της στο χώρο της συμμόρφωσης με τον GDPR έχουν εφαρμοστεί ευρέως στην πράξη.

Είναι διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια της DPO Academy σχετικά με τα νομικά θέματα του κανονιστικού πλαισίου. 

Είναι ένας από τους λίγους επαγγελματίες στο χώρο του data protection & privacy  όπου έχει  δοκιμαστεί στην πράξη η θεωρητική της προσέγγιση για αποτελεσματική  συμμόρφωση και συνεχή υποστήριξη σε θέματα GDPR.

Είναι πτυχιούχος  της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.