ΚΑΜΑΝΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  • Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων.
  • DSPU, Specialist Postgraduate Diploma in Economic and Management Sciences.
  • Master of Science in Business Economic and Management.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
  • Εργασία σε πληθώρα εργασιών, σε πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις επανδρώνοντας διαφορετικές θέσεις πωλήσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανώτερης και ανώτατης διοίκησης.
  • Ενασχόληση με την εκπαίδευση ενηλίκων αδιάκοπα από το 1997, κάτοχος διαπίστευσης ΕΟΠΕΠ.
  • Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης και νομοθετικών απαιτήσεων, επιθεωρήσεις 2ου-3ου  μέρους σε πλήθος επιχειρήσεων-οργανισμών εντός και εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ISO 10002, ISO 50001, ISO 14064 κα.
  • Επικεφαλής επαληθευτής ETS.