ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η Μαρία Καλογήρου σπούδασε Χημικός στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα  Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων, στη Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας & Ασφάλειας, σε Πωλήσεις & Έρευνα Αγοράς. Ειδικότερα, είναι αναγνωρισμένη ως Αρχιεπιθεωρήτρια της TÜV AUSTRIA Hellas, για τα κάτωθι πρότυπα : ISO 9001 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 13485 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας  με εφαρμογή  σε Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα), ΕΛΟΤ 1416/ΗΑCCP & ISO 22000 (Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων), ΙSO 22716 (Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMPs) για την παραγωγή καλλυντικών), Επαλήθευσης Αερίων Θερμοκηπίου. Παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Management, Marketing και Νομοθεσίας καθώς και Εκπαίδευση για Συστήματα Διαχείρισης.

Οι εταιρείες με τις οποίες έχει ή είχε συνεργαστεί είναι μεταξύ άλλων :

ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε.
Α&L Medical Supplies Α.Ε.
ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
HOSPITEC – HOSPEQUIP A.E.
OMIKRON MEDICAL A.E.
ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Α.Ε.