ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Γραμματής Δημήτριος. Απόφοιτος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών τμήμα Φυτικής Παραγωγής. Από το 1997 ασχολείται με εκπαιδεύσεις, αρχικά ως καθηγητής στην Τ.Ε.Σ Συγγρού και μετά σε μεγάλο αριθμό εκπαιδεύσεων για ενηλίκους με αντικείμενο κυρίως αγροτικά θέματα και ειδικότερα σε σεμινάρια κατάρτισης νέων αγροτών σε όλη τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Από το 1998 ασχολείται με την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, φυτικής, ζωικής, μεταποίησης, ως επιθεωρητής. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε καλλιέργειες όπως ελιά, αμπέλι, φρούτα, κηπευτικά, σύκα και σιτηρά-αραβόσιτος-μηδική. Επίσης, από το 2015 είναι επιθεωρητής κατάταξης ξενοδοχείων σε αστέρια. Από το 2014 είναι Δ/ντης του Παραρτήματος της TUV AUSTRIA HELLAS στο Βόρειο Αιγαίο.