ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

H Δρ Γεωργιάδου Μαρία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυτ. Παραγωγής του ΓΠΑ με μεταπτυχιακή ειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το οποίο εκπόνησε με υποτροφία IKY στο Εργ. Μηχανικής & Επεξεργασίας Τροφίμων του ΓΠΑ, με θέμα, τη μελέτη των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των κελυφωτών φιστικιών με στόχο τη μείωση αφλατοξίνης. Από το 1998 – 2002 εργάστηκε στον Τομέα Φυτοπροστασίας της εταιρείας Bayer Ελλάς στο Τμήμα των Εγκρίσεων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και στη συνέχεια στο Τμήμα Επικοινωνίας & Προώθησης. Στη συνέχεια, το 2002 διορίστηκε με προκήρυξη του ΑΣΕΠ στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, στην οποία υπηρετεί έως σήμερα. Το 2013, αποσπάστηκε στο ΓΠΑ και εργάστηκε ως ερευνητικό – διδακτικό προσωπικό στο Εργ. Μηχανικής & Επεξεργασίας Τροφίμων έως το 2021. Το ερευνητικό της αντικείμενο εστιάζεται στις μυκοτοξίνες και τη μετασυλλεκτική διαχείριση τροφίμων φυτικής προέλευσης. Παράλληλα, από το 2009 είναι  επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων του Αγρο-Διατροφικού Τομέα του φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas.