ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ

Ο Μάκης Γαλανόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός και εργάζεται ως Τεχνικός Διευθυντής και Διευθυντής Τομέα Ποιότητας στο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο διακριβώσεων C3T (1998). Επίσης είναι :

  • Επικεφαλής Επιθεωρητής Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης ISO και Δομικών Προϊόντων (σήμανση CE), έχοντας υλοποιήσει 1462 επιθεωρήσεις (276 με ΕΛΟΤ και 1186 με TÜV AUSTRIA HELLAS)
  • Επαληθευτής εκθέσεων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ETS) και περιβαλλοντικών δηλώσεων (EMAS)
  • Ενεργειακός Επιθεωρητής (Λέβητες και Κλιματιστικά)
  • Μέλος του Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) & του Ε.Φ.Π. (Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας)
  • Μέλος της Hellas Lab (Μέλος Επιτροπής Θεσμικού Έργου και Συντονιστής της Τεχνικής Επιτροπής Β. Ελλάδος)
  • Μέλος του ΠΣΣΑΜΕΕ (Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων ADR)
  • Εμπειρογνώμων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ.
  • Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών ΜΕΚ (έργα επεξεργασίας νερών –αποβλήτων Γ και ενεργειακά – βιομηχανικά Α)