ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η Δρ. Ευαγγελία Φασούλα είναι Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Cranfield University της Μ. Βρετανίας στο αντικείμενο των Ενοποιημένων Συστημάτων Διοίκησης. Είναι NLP Executive Coach, εξειδικευμένη Trainer στα πεδία της Ηγεσίας, Διαχείρισης Αλλαγής, Ανάπτυξης Ομάδων και εξειδικευμένη Σύμβουλος στο πεδίο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Διαθέτει εμπειρία 27 χρόνων σε θέσεις Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθύντριας Ποιότητας σε μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθώς και εμπειρία ως Trainer σε μεγάλο αριθμό εταιρειών και στον Πανεπιστημιακό χώρο. Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικά workshops και εξειδικευμένα προγράμματα ανάπτυξης υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών.