ΧΑΤΖΗΑΣΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Χρήστος Χατζηάστρου κατέχει:

 • Πτυχίο Χημείας. (Πάτρα)
 • Μεταπτυχιακό στη Χημεία Δομικών Υλικών. (Kent)

Έχει 28ετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα (FIBRAN/TITAN/ISOMAT) ως:

 • Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης με εξειδικεύεται στη κτηριακή παθολογία.
 • Συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων ανάπτυξης καινοτόμων θερμομονωτικών υλικών.
 • Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης χημικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη προηγμένων δομικών υλικών.

Μετείχε ως εμπειρογνώμων σε πλήθος επιστημονικών και ακαδημαϊκών προγραμμάτων για τους:

 • Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.
 • Πανελλήνιο Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης.
 • Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης.
 • TUV AUSTRIA.
 • DIN CERTCO/DQS.

Είναι συγγραφέας:

 • 5 επίσημων κρατικών οδηγών κατάρτισης τεχνικού προσωπικού.
 • 18 δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια.

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων σε πλήθος τεχνικών επαγγελμάτων.

Συμμετέχει ενεργά σε 4 Ελληνικούς και 3 Ευρωπαϊκούς επιστημονικούς οργανισμούς.