ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΝΑ

  • Γενική Διευθύντρια της TUV AUSTRIA CYPRUS.

  • Επικεφαλής Επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP, ISO 22000:2018) & Ποιότητας (ISO 9001:2015).

  • Επιθεωρήτρια Συστημάτων για υπηρεσίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας (BS EN 16636).

  • Ελέγκτρια Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή (GlobalGap).

  • Εκπαιδεύτρια επαγγελματικής κατάρτισης – Επίπεδο 3, από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

  • Πτυχιούχος Γεωπόνος – Επιστήμονας Τεχνολόγος Τροφίμων.