ΜΠΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Βασίλειος Μπαλτάς Μηχ. Μηχ/κος Αεροδιαστημικής P. Sabatier University Τουλούζη / Γαλλία και Master in Marketing & Communication Οικ. Πανεπ. Αθηνών. Για πολλά έτη Διευθυντικό στέλεχος στην ΕΑΒ,  στην Tata Aerospace / Ινδία και στην Palirria Bulgaria. Γνωρίζει Γαλλικά και Αγλικά. Συνεργάστηκε με τις σημαντικότερες Αεροδιαστημικές παγκοσμίως εταιρείες (Lockheed Martin, Boeing, GE, P&W, Sikorsky, Airbus, Dassault, THALES , SAAB, Raytheon). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών διαχείρισης πόρων και  τη συνεχή βελτίωση (Risk Management, Kaizen, 5S, VSM, PDCA, People Development, κ.λπ.) και είναι κάτοχος 6sigma Black Belt.