ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σπούδασε Χημικός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του (MSc), με θέμα την Τεχνολογία Τροφίμων και ειδικότερα στην Διασφάλιση Ποιότητας στα Τρόφιμα.

Στην TÜV AUSTRIA HELLAS είναι Αναπλ. Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής του Τομέα Business Assurance. Είναι εγκεκριμένος Επικεφαλής Επιθεωρητής στα σχήματα ISO 22000, HACCP, ISO 9001, BRC, IFS & FSSC 22000. Επίσης διετέλεσε Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων. Στην TÜV AUSTRIA Group είναι Technical Director of BU Certification.

Επαγγελματικά εργάστηκε :

  • Στην εταιρία ελαιουργικών προϊόντων ΕΛΑΪΣ, στη Διεύθυνση Έρευνας Ανάπτυξη και Διασφάλισης Ποιότητας.
  • Στην εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας SEAFARM IONIAN ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • Ως Σύμβουλος σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας σε εταιρίες εμπορίας, παραγωγής φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων κτλ., και ασφάλειας των τροφίμων (HACCP).

Είναι αναγνωρισμένος ως Αρχιεπιθεωρητής και Εκπαιδευτής από το Ινστιτούτο Διασφάλισης Ποιότητας & Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών CQI-IRCA για τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001 και EN ISO 22000 & εκπαιδευτής του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ & Ε.Ο.ΠΕΠ.