ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

H Ειρήνη Ανδριώτη είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων (PMP) από το Project Management Institute (PMI) και Coach AC Accredited. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών. Από το 2007, διευθύνει τη δική της επιχείρηση, Compass Services, η οποία αναλαμβάνει έργα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και αναδιοργάνωσης οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό και μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το ΝΠΙΔ Επάνοδος, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, το Δήμο της Αθήνας, κι άλλους φορείς, όπου από τη θέση του Project Coach παρακολουθεί την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς ή / και Εθνικούς πόρους. Παράλληλα, ως Mentor, συνεργάζεται με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Early Warning Program) όπου στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της εποχής, καθώς και με την δομή Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη στηρίζοντας Start-Ups της Κοινωνίας των Πολιτών να αναγνωρίσουν τον επιχειρηματικό τους ρόλο. Κατά το παρελθόν, έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην εταιρεία Συμβούλων ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. όπου μετείχε σε πλήθος έργων του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα στα πλαίσια Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών. Επίσης, κατείχε Διευθυντικές και προϊσταμενικές θέσεις σε επιχειρήσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων (αεροπορικές εταιρείες, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, χώρους εστίασης, κ.ά.). Είναι ενεργό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του ελληνικού Chapter του Project Management Institute. Παρουσιάζει τη δουλειά της σε Συνέδρια και δεν σταματά να εκπαιδεύεται.