ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η Μαρία Αγαπητού είναι Διπλωματούχος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα.
Είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων και Υπεύθυνη του Τμήματος Συστημάτων Ποιότητας, Δομικών Υλικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων της TÜV AUSTRIA Hellas, Ανώτερη Επιθεωρήτρια Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, Συστημάτων Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς κατά ISO 37001 και Συστημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης ISO 37301 & Επικεφαλής Επιθεωρήτρια Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων.
Επίσης είναι Ανώτερη Επιθεωρήτρια αναγνωρισμένη από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης επαγγελματιών IRCA, για τα Διεθνή πρότυπα EN ISO 9001 και EN ISO 14001 kai ενταγμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. & ΕΟΠΕΠ.