Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

 

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες εκτέλεσης εργασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού εφαρμογών για το διαδίκτυο καθώς επίσης σχεδιασμού ιστοσελίδων βάσει των αντίστοιχων πακέτων λογισμικού. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον/ην εκπαιδευόμενο/η να έρθει σε επαφή με όλο τον κύκλο παραγωγής και συντήρησης μια ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής. Από την αρχική ιδέα – σκέψη, το σχεδιασμό και τη δημιουργία, μέχρι τις τεχνικές προώθησης της, σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό.

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης «Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών» είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να εμπλουτίσει τις γνώσεις του/της σχετικά με τη δημιουργία, τη παραμετροποίηση και τη συντήρηση – διαχείριση ενός ιστότοπου ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού σε επίπεδο online περιεχομένου. Ο/Η καταρτιζόμενος/η θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσει αρχικά τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με μία ιστοσελίδα
• κατανοήσει τη βασική δομή μιας ιστοσελίδας και στη συνέχεια ενός ολόκληρου ιστότοπου
• εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις των προτύπων και λοιπών τεχνικών προδιαγραφών, ενός σύγχρονου προγραμματιστικού πλαισίου
• αναγνωρίσει τις βασικές και ειδικές επαγγελματικές του γνώσεις απαραίτητες για τη σύγχρονη αγορά εργασίας στο χώρο της πληροφορικής
• εντοπίζει τις δεξιότητες και ικανότητες του
• εκπαιδευτεί στη σωστή σειρά των σχετικών εργασιών, καθώς και για τον τρόπο και τη μέθοδο της συγκεκριμένης εργασίας
• αποκτήσει την κατάλληλη προετοιμασία πριν από τις εξετάσεις για να λάβει την πιστοποίηση του Ειδικού Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών.

Δεξιότητες

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης, ο/η καταρτιζόμενος/η αναμένεται να έχει αποκτήσει τις κάτωθι Γνώσεις και Δεξιότητες:
• HTML
• Εισαγωγή – Τι είναι το HTML
• Προγράμματα δημιουργίας HTML
• Στοιχεία HTML (elements)
• Κώδικας
• HTML 5
• Τι είναι η HTML5
• Στοιχεία (elements) της HTML5
• Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη (client)
• Φόρμες
• HTML events (Γεγονότα)
• CSS
• Εισαγωγή – Τι είναι το CSS
• Σύνταξη, Κλάσεις, Selectors
• Μορφοποίηση Html
• Διάταξη Στοιχείων Html
• Responsive Design, Bootstrap
• Κώδικας
• JavaScript
• Εισαγωγή – Τι είναι η JavaScript
• Έννοιες προγραμματισμού (Variables, Loops, Functions, Operators, Conditions, κ.λπ.)
• JSON – Τι είναι και πως συντάσσεται
• DOM Element Manipulation
• JavaScript Events
• Εισαγωγή στην JQuery και σε Frameworks Angular, React, Backbone etc.
• Κώδικας
• CMS
• Εισαγωγή – Τι είναι το CMS
• WordPress
• Joomla
• Digital Marketing
• Εισαγωγή – Τι είναι το ψηφιακό marketing
• Google analytics
• Metadata
• SEO

• Ερευνητικό πνεύμα, ευστροφία, ικανότητα λογικών υπολογισμών
• Τήρηση διαδικασιών
• Προσήλωση σε καθημερινή αλλά και μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία
• Αντίληψη και Χωρο-αντιληπτική ικανότητα
• Παρατηρητικότητα
• Κριτική σκέψη
• Υπομονή, ακρίβεια και σχολαστικότητα στην λεπτομέρεια
• Ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού και αναλυτική, συνδυαστική και καθαρή σκέψη
• Λήψη αποφάσεων
• Εξεύρεση λύσεων
• Διαχείριση χρόνου
• Σχεδιασμός και οργάνωση της εργασίας
• Επικοινωνία στο χώρο εργασίας
• Εφαρμογή των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας και των μέτρων προστασίας
• Προφύλαξη πιθανά ατυχήματα στο χώρο εργασίας
• Κατανόηση των βασικών εννοιών της Εργατικής Νομοθεσίας και των βασικών όρων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις
• Υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων αναζήτησης εργασίας
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
• Προετοιμασία για τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συνέντευξης

Διάρκεια

Η Συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 200 ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 70 ώρες δια ζώσης σύγχρονης , 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και 60 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης των μαθημάτων είναι 2 με 3 μήνες.

Ευκαιρίες Εργασίας

Η ζήτηση για ειδικούς σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών στην αγορά εργασίας αυξάνεται συνεχώς. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η ψηφιακή μετάβαση, η αυξημένη χρήση κινητών συσκευών, το ψηφιακό εμπόριο, η ανάπτυξη startup, η ασφάλεια δεδομένων και ο στρατηγικός ψηφιακός σχεδιασμός. Συνολικά, αυτός ο δυναμικός τομέας προσφέρει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης για επαγγελματίες με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις.
Θα μπορείτε να εργαστείτε σε:
• Εταιρίες Ανάπτυξης Ιστοσελίδων και Εφαρμογών, ψηφιακού Μάρκετινγκ & Εμπορίου
• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Υγειονομική Περίθαλψη
• Εκδοτικές Εταιρίες
• Κυβερνητικούς Φορείς
• Καλλιτεχνικούς Κλάδους
• Κατασκευαστικές και Αρχιτεκτονικές Εταιρίες

Εκπαιδευτικό Επίδομα

1000 ευρώ

Πιστοποίηση

Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Θεματική Κατηγορία

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Θεματική Υποκατηγορία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ