Loading Events

« All Events

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Έργων

Μπες στον κόσμο της Διοίκησης Έργων με το PMI Project Management Ready certification. Το εργαστήρι «Project Management Ready» εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων, στις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες Plan-Based και Agile, καθώς και στο στρατηγικής σημασίας πλαίσιο δράσης του Business Analyst.

Πότε λοιπόν, ένα έργο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία? Ποια είναι η ενδεδειγμένη μεθοδολογία υλοποίησης που θα εξασφαλίσει αυτή την επιτυχία? Το παρόν εργαστήρι αφενός δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μέσα από θεωρία αλλά και πρακτική εξάσκηση κι αφετέρου προετοιμάζει για τις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου.

Ποιους Αφορά

Το παρόν εργαστήρι απευθύνεται σε όσους έχουν πολύ, λίγη ή καθόλου εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και επιθυμούν ν’ οργανώσουν, δομήσουν, εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις τεχνικές τους, καθώς και να πιστοποιήσουν την ορθή αξιοποίηση αυτών στα έργα τους.

Σκοπός – Οφέλη

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες

 • να αποκτήσουν συστηματική, εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη άποψη για την οργάνωση, εκτέλεση και έλεγχο ενός έργου,
 • να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τη μεθοδολογία διαχείρισης έργων, όπως αυτά προτείνονται από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο οργανισμό διοίκησης έργων, το Project Management Institute,
 • να πιστοποιήσουν ως επαρκή τη νεοαποκτηθείσα γνώση τους κι αξιόπιστη την εφαρμογή της στα έργα τους.

Θεματολογία

 • Α.     Εισαγωγή – έννοιες κλειδιά
  • Αντίληψη του έργου (φυσικό αντικείμενο & στόχοι)
  • Κύκλος Ζωής και φάσης υλοποίησης
  • Εφαρμοζόμενη μεθοδολογία διαχείρισης (waterfall ή plan-based vs agile)
  • Εργαλεία και έγγραφα που διευκολύνουν τη Διοίκηση Έργων

  Β.     Plan-Based Methodologies

  • Χαρτοφυλάκιο έργων, Αξιολόγηση και επιλογή έργων
  • Εκκίνηση του έργου, Διερεύνηση Απαιτήσεων
  • Σχεδιασμός & Προγραμματισμός ενός έργου
  • Δομή και ανάλυση εργασιών (WBS)
  • Χρονικά ορόσημα (milestones), Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος
  • Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM), PERT, GANTT
  • Προσδιορισμός πόρων κι ανάθεση εργασιών (RAM/RACI)
  • Προσέγγιση δαπανών – Προϋπολογισμός έργου
  • Εκτίμηση κινδύνων, Δράσεις πρόληψης ή θεραπείας
  • Οριστικοποίηση Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Project Management Plan)

  Γ.      Agile Framework

  • Πότε, σε ποια έργα ή συνθήκες εφαρμόζεται;
  • Agile Manifesto: Αρχές και Αξίες της Agile μεθοδολογίας
  • Η Δομή διαδικασιών και εργασιών στο περιβάλλον Agile
  • Ρόλοι και αρμοδιότητες των μελών της ομάδας έργου
  • Αποδοχή κι ενσωμάτωση αλλαγών, ορισμός του σημείου ολοκλήρωσης (Done)

  Δ.     Business Analysis Framework

  • Εμπλεκόμενοι φορείς (εσωτερικοί & εξωτερικοί)- Stakeholders
  • Αναγνώριση, προτεραιοποίηση απαιτήσεων και διαχείριση προσδοκιών
  • Διαμόρφωση και παρακολούθηση πλάνου Επικοινωνίας
  • Διαμόρφωση και παρακολούθηση πλάνου Ποιότητας
  • Έλεγχος / Διαχείριση / Διασφάλιση ποιότητας
  • Παρακολούθηση & έλεγχος του έργου (Monitoring-Controlling)
  • Μετρήσεις – Αναφορές, Αποκλίσεις, χρήση “Δεδουλευμένης Αξίας”
  • Κλείσιμο του έργου
  • Καταγραφή της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY, ενώ οι συμμετέχοντες δύνανται να μετάσχουν διαδικτυακά στις εξετάσεις πιστοποίησης PMI Project Management Ready certification.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 24 ώρες.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 10/06, 12/06 και 14/06.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και

Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και

Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Με κάθε εγγραφή σου συμβάλεις στην κάλυψη μέρους των εξόδων θέρμανσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Λόγω αναβάθμισης του Site, προσωρινά δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα σας παρακαλούσαμε, για να δηλώσετε την συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να στείλετε το αίτημά σας στο training@tuv.at

Early bird: -

Εισηγητής:
Ανδριώτη Ειρήνη

Διάρκεια: 24 ώρες

09-10-2024 έως 11-10-2024
09:00 έως 16:00

E-learning