Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H TÜV AUSTRIA Academy σε συνεργασία με τη Charisma Academy παρουσιάζει το ευρέως γνωστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αυξήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και να αποκτήσουν τα εργαλεία για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και υγιέστερες κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις.  

Εισαγωγή στο πρόγραμμα:

Όλοι μας μάθαμε στο σχολείο και στα μετέπειτα βήματα της ζωής μας τι σημαίνει «εξυπνάδα» και πως ένας έξυπνος άνθρωπος ενδέχεται να φέρει καλύτερα αποτελέσματα στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή. Οι έρευνες των τελευταίων χρόνων ωστόσο, δείχνουν πως το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία των περισσοτέρων ανθρώπων στη ζωή είναι κάτι που ονομάζεται Συναισθηματική Νοημοσύνη και που δε διδάσκεται στη βασική εκπαίδευση, αλλά διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τις εμπειρίες μας και από τις καθημερινές αποφάσεις που λαμβάνουμε.

Το άτομο που επενδύει και συνεχώς αυξάνει τη Συναισθηματική του Νοημοσύνη δεν είναι εκείνο που ασχολείται με τα συναισθήματα του, αλλά με την κατανόηση και τη διαχείριση των δυναμικών που λαμβάνουν μέρος μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Είτε πρόκειται για ένα εργασιακό περιβάλλον, είτε για μία κοινωνική συνάθροιση, το άτομο είναι σε θέση να αξιολογήσει τους ανθρώπους που το πλαισιώνουν και χρησιμοποιώντας το ιδιαίτερο αυτό είδος νοημοσύνης, να αντιληφθεί την πραγματικότητα που βιώνει ο κάθε ένας από αυτούς και να εξομαλύνει τις τυχόν δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ τους, με τελικό αποτέλεσμα εκείνος ή εκείνη να αυξάνει όλο και περισσότερο την «αξία» του/της.

Σκοπός:

Μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία πάνω στο πως να αντιληφθούν άμεσα και να επιλύσουν τα ζητήματα επικοινωνίας που μπορεί να παρουσιαστούν στον εργασιακό χώρο, αλλά και στην προσωπική τους ζωή. Είτε πρόκειται για τη διαχείριση ενός δύσκολου πελάτη, είτε για τη δημιουργία ενός υγιέστερου επαγγελματικού ή προσωπικού περιβάλλοντος, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση, χρησιμοποιώντας τις αρχές της αυτοσυγκράτησης, της αυτογνωσίας, της εν-συναίσθησης και της διαχείρισης των σχέσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη Γενικών Διευθύνσεων, σε Τμήματα Πωλήσεων και Δημοσίων Σχέσεων, σε υπεύθυνους αξιολόγησης και πρόσληψης προσωπικού, καθώς και σε άτομα που ασχολούνται με θέματα, εταιρικής υπευθυνότητας, ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικών σχέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μετά την ολοκλήρωση του προράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA Academy και της Charisma Academy.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 4 ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Λόγω αναβάθμισης του Site, προσωρινά δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα σας παρακαλούσαμε, για να δηλώσετε την συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να στείλετε το αίτημά σας στο training@tuv.at

Early bird: -

Εισηγητής:
Χατζηπαρές Πάρις

Διάρκεια: 1 ημέρα

29-05-2023 έως 29-05-2023
10:00 έως 15:00

E-learning