Loading Εκπαιδευτικά προγράμματα

« All Εκπαιδευτικά προγράμματα

 • This event has passed.

NEGOTIATION & DECISION MAKING. Skills & Strategies for High-Impact Outcomes

NEGOTIATION & DECISION MAKING. Skills & Strategies for High-Impact Outcomes

Διαπραγματευτείτε αποτελεσματικά, ενισχύστε την Επιρροή σας και εξασφαλίστε Επωφελείς Συμφωνίες  

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Σκοπός – Οφέλη

Η διαπραγμάτευση είναι «τέχνη» αλλά και «άσκηση» στρατηγικής. Προϋποθέτει ισορροπία μεταξύ ικανότητας και διαδικασίας. Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να σας εξοπλίσει με θεμελιώδεις δεξιότητες και γνώσεις που θα μπορείτε να τις εφαρμόσετε από την επόμενη ημέρα αποκομίζοντας προσωπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι δομημένο σε τρεις θεματικές ενότητες, εστιάζοντας στην επιδέξια διαχείριση των βασικών εντάσεων που υπάρχουν στα περισσότερα είδη διαπραγματεύσεων:

 • Κρίσιμα στοιχεία επιτυχημένων διαπραγματεύσεων
 • Δημιουργία και Διανομή «Αξίας»
 • Διαχείριση διαπροσωπικών Σχέσεων

Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις θα εξασκηθείτε σε σημαντικές πτυχές και τακτικές της διαδικασίας διαπραγμάτευσης λαμβάνοντας ανατροφοδότηση. Θα εκπαιδευτείτε να διακρίνετε συμπεριφορές και συμφέροντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και να χρησιμοποιείτε τη διαπραγματευτική μεθοδολογία για να ξεπερνάτε εμπόδια πετυχαίνοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Οι δύο αυτές ημέρες θα σας δώσουν το έναυσμα να ρίξετε μια αντικειμενική ματιά στο δικό σας διαπραγματευτικό στυλ και να προβληματιστείτε αναφορικά με διαπραγματεύσεις και αποτελέσματα του παρελθόντος, να εντοπίσετε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας καθώς και αυτά των ανθρώπων γύρω σας, και να πειραματιστείτε με νέες προσεγγίσεις.

Έχοντας παρακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό, θα μάθετε πως να:

 • προσεγγίζετε με αυτοπεποίθηση κάθε σενάριο προετοιμασμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσετε εμπόδια, αδιέξοδα και συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν
 • χειρίζεστε τυχόν διαφορές για να τις μετατρέψετε σε αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες
 • προσαρμόζετε την διαπραγματευτική σας προσέγγιση σε διαφορετικές καταστάσεις και άτομα, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά επιτυχημένων εκβάσεων
 • προωθείτε επιδέξια και πειστικά τα συμφέροντά σας ακόμη και όταν διαπραγματεύεστε από θέση αδυναμίας και απέναντι σε «δύσκολους» αντισυμβαλλομένους
 • διατηρείτε καλή επικοινωνία με την άλλη πλευρά, χωρίς να παραιτείστε από τις επιδιώξεις σας, δημιουργώντας τη βάση για βιώσιμες, αμοιβαία ικανοποιητικές σχέσεις

Θεματολογία

 • Στοιχεία & Θεμελιώδεις Αρχές της Διαπραγμάτευσης
 • Στάδια & «Σημεία-Κλειδιά» κατά την Προετοιμασία της
 • Καθορισμός Πλαισίου
 • Διακρίνοντας τα Συμφέροντα πίσω από τις Θέσεις
 • Στόχοι, Αρχική, Διαχωριστικές Γραμμές
 • Διαπραγματευτικό Διάστημα & Z.O.P.A.
 • Β.Α.Τ.Ν.Α. – το «κλειδί» για την πορεία της Διαπραγμάτευσης
 • Παραχωρήσεις & Ανταλλαγές. Πότε και Πώς. Ελιγμοί & Τακτικές
 • Πότε & Πώς πρέπει να «Κλείσετε»
 • Πως θα αποφασίσετε την Στρατηγική που θα ακολουθήσετε
 • Αξιολόγηση Δύναμης & Επιρροής
 • Τα Στυλ των Διαπραγματευτών και οι Τακτικές που θα χρησιμοποιήσουν
 • Μετακίνηση από «Zero-Sum» θέσεις σε «Win-Win» Συμφωνίες
 • Χειρισμός Αδιεξόδων & Δύσκολων Διαπραγματευτών
 • Συμβουλές για την Διευκόλυνση της Επικοινωνίας & την Διαχείριση Συναισθημάτων
 • Αντιληπτικές Στρεβλώσεις & Ψυχολογικά Λάθη των Διαπραγματευτών
 • «Ακρόαση» της Γλώσσας του Σώματος
 • Χαρακτηριστικά του Αποτελεσματικού Διαπραγματευτή

Σε ποιους απευθύνεται

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν προϋποθέτει ιδιαίτερα μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Προσελκύει στελέχη μεσαίου & ανώτερου επιπέδου από ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και κλάδων, ελεύθερους επιχειρηματίες, συμβούλους αλλά και, γενικά, όσους θέλουν να ενισχύσουν την επιρροή τους και να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες, ώστε να πετυχαίνουν με αυτοπεποίθηση τους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους τους στο σημερινό δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 6 ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

 

Early bird: -

Τελική τιμή
(Online): €320

Εισηγητής:
Γιώργος Ζερίτης

Διάρκεια: 1 ημέρα

12-05-2022 έως 12-05-2022
09:00 έως 15:00

E-learning