Loading Εκπαιδευτικά προγράμματα

« All Εκπαιδευτικά προγράμματα

 • This event has passed.

NAVIGATING CHANGE AND TRANSITION – SKILLS AND STRATEGIES

NAVIGATING CHANGE AND TRANSITION – SKILLS AND STRATEGIES

Διαχειριστείτε με Επιτυχία την Αλλαγή και αντλήστε το μέγιστο Όφελος από Νέες Ευκαιρίες

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα:

Η αλλαγή είναι παντού γύρω μας και είναι αναπόφευκτη. Στον κόσμο των επιχειρήσεων τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα από ποτέ. Η ταχύτητα και ο αντίκτυπος των αλλαγών έχουν αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Ό,τι σήμερα θεωρείται επιτυχημένο, αύριο μπορεί να θεωρείται ξεπερασμένο. Η «σταθερότητα» και η «προβλεψιμότητα» φαντάζουν έννοιες ενός μακρινού παρελθόντος. Σήμερα, το «επείγον» είναι ο νέος κανόνας.

Η εφαρμογή αλλαγών, οργανωτικών ή/και «πλεύσης», αποτελεί την βασική στρατηγική των επιχειρήσεων στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Την μοναδική σταθερά στην επιδίωξή τους για προσαρμογή, επιβίωση και επιτυχή «μετάβαση» στο …υπό διαμόρφωση ακόμη αύριο.

Ο τρόπος που θα διαχειριστούν την αλλαγή θα καθορίσει το εάν οι προσπάθειές τους θα επιφέρουν τις προσδοκώμενες βελτιώσεις ή θα πέσουν στο κενό.

Σκοπός – Οφέλη

Η αλλαγή απαιτεί ηγεσία και συνεργασία. Οι «μεταβάσεις» απαιτούν περισσότερη ηγεσία από περισσότερους ανθρώπους, ενώ η διαχείριση της «ανθρώπινης πλευράς» της αλλαγής είναι συχνά το πιο δύσκολο και κρίσιμο συστατικό της επιτυχούς εφαρμογής νέων δομών και προσεγγίσεων.

Σχεδιάσαμε μια ανοικτή, διαδραστική μαθησιακή εμπειρία, εστιασμένη στην οικοδόμηση προσωπικών και ομαδικών ικανοτήτων για την αποτελεσματική «πλοήγηση» της ομάδας, του τμήματος ή/και του οργανισμού σας σε περιόδους αλλαγών.

Θα εκπαιδευτείτε πώς να δημιουργήσετε ένα σαφές πλαίσιο ρόλων, δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων υποστηρίζοντας τη διαδικασία αλλαγής, με αυτοπεποίθηση ότι κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, έτσι ώστε αυτή τελικά να συμβεί και να λειτουργήσει υπέρ σας.

Με το πέρας του Προγράμματος θα είστε σε θέση να:

 • καθορίσετε τα Βήματα, τις Φάσεις και τα Ορόσημα-κλειδιά για τη διαχείριση αλλαγής
 • αναπτύξετε στρατηγικές και τεχνικές για την διαχείριση/διοίκηση του εαυτού σας και των άλλων σε συνθήκες αλλαγών (Change Management), χτίζοντας κατανόηση, ευθυγράμμιση και δέσμευση στον κοινό σκοπό
 • διακρίνετε «Πώς» οι «άλλοι» αντιλαμβάνονται και βιώνουν την αλλαγή έτσι ώστε να συνεργαστείτε αποτελεσματικά μαζί τους επιταχύνοντας την αλλαγή
 • διαμορφώσετε το προσωπικό σας Πλάνο δράσης – είτε άμεσα ως προετοιμασία αλλά και κατά την περίοδο των αλλαγών – με την αξιοποίηση ενός πρακτικού «χάρτη πορείας» και πρακτικών εργαλείων που θα λάβετε
 • να ξεκινήσετε την καλλιέργεια μιας πιο ευέλικτης και πιο «ανοικτής» στην αλλαγή εργασιακής κουλτούρας προς όφελος της «μετάβασης» – της δικής σας ή/και του οργανισμού σας, όποτε και εάν αυτή επιβληθεί από τις συνθήκες

Θεματολογία

 • Nature & Realities of Change. Διαμόρφωση Στρατηγικής σε συνθήκες VUCA
 • Οι ρίζες της αποτυχίας των περισσότερων πρωτοβουλιών αλλαγής ή/και ανανέωσης βρίσκονται εντός «των τειχών»…
 • Change Readiness Indicator. Είστε έτοιμοι να υποδεχθείτε τη αλλαγή;
 • Ο Αντίκτυπος της Αλλαγής. Συμπεριφοριακά «Μοτίβα» κατά την εξέλιξη της Αλλαγής. Σε ποιο «Στάδιο» βρίσκονται οι άνθρωποί σας; Πού βρίσκεστε εσείς;
 • Προκλήσεις και Ανάγκες που πρέπει να απαντήσετε σε κάθε ένα Στάδιο ξεχωριστά προκειμένου να δώσετε ώθηση στην αλλαγή
 •  Σταθερότητα εν μέσω Αβεβαιότητας. Πόσο εφικτή είναι;
 • “By the Book” or “On the Fly”; Ποια είναι η «Σχέση» σας με την αλλαγή; Ποια είναι των ανθρώπων σας; Τι προσδοκάτε από αυτούς και Τι προτιμούν αυτοί;
 • Πώς θα μεγιστοποιήσετε τη Συνεισφορά τους κατά την εφαρμογή των αλλαγών; Blind spots & Mind-traps που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγετε
 • Γιατί η Ορθολογικότητα δεν αρκεί από μόνη της για να τους παρακινήσει σε Δράση;
 • Επηρεάζοντας την καρδιά και το μυαλό
 • Αντιμετώπιση Αντιστάσεων
 • Πώς θα «Ξεπαγώσετε» το status-quo
 • Πώς θα Εισάγετε νέες πρακτικές
 • Πώς θα κάνετε τις αλλαγές να Διαρκέσουν
 • Building a Change-receptive identity – προκλήσεις για τους Ηγέτες
 • Ανάπτυξη Ατομικού Πλάνου Δράσης

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα προσελκύει στελέχη μεσαίου & ανώτερου επιπέδου από ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, κλάδων και μεγέθους επιχείρησης που:

 • είναι επιφορτισμένα με τον σχεδιασμό της στρατηγικής κατεύθυνσης
 • αναζητούν νέες ιδέες, συμμετέχουν σε συζητήσεις ή/και έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν ένα σχέδιο δράσης για βιώσιμη αλλαγή στις επιχειρήσεις τους
 •  ξεκινούν σημαντικές αλλαγές σε διαδικασίες, στρατηγικές, δομές ή κουλτούρα στον οργανισμό, στο τμήμα ή στην ομάδα τους
 • βρίσκονται εν μέσω οργανωτικών ή/και λειτουργικών αλλαγών και προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέους ρόλους και ευθύνες

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 14 ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Early bird: -

Τελική τιμή
(Online): €320

Εισηγητής:
Γιώργος Ζερίτης

Διάρκεια: 3 ημέρες

07-06-2022 έως 09-06-2022
09:00 έως 15:00

Ανθρώπινου Δυναμικού

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available