Loading Εκπαιδευτικά προγράμματα

« All Εκπαιδευτικά προγράμματα

MASTERING EXPORTING STRATEGY. Σχεδιάζοντας την Στρατηγική σας Ανάπτυξη στις Διεθνείς Αγορές

MASTERING EXPORTING STRATEGY. Σχεδιάζοντας την Στρατηγική σας Ανάπτυξη στις Διεθνείς Αγορές

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Σκοπός – Οφέλη

Κάθε αγορά είναι διαφορετική. Αφού επιλέξετε την χώρα και το τμήμα της αγοράς σε αυτήν που θέλετε να διεκδικήσετε, πρέπει να προσαρμόσετε αποτελεσματικά το Μείγμα Εξαγωγικού Marketing στις συνθήκες της «εκεί» αγοράς. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες, ο «εκεί» ανταγωνισμός, τα υπάρχοντα δίκτυα διανομής και τα διαθέσιμα «Μέσα» προβολής και επικοινωνίας είναι κάποιοι μόνο από τους παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας, πριν αποφασίσετε την στρατηγική Marketing με την οποία θα επιδιώξετε να κερδίσετε το επιθυμητό μερίδιο της «αγοράς-στόχου»..

Θεματολογία

 • Κατάρτιση Εξαγωγικού Πλάνου Ανάπτυξης
 • Μοντέλα Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές. Προϋποθέσεις & Δεσμεύσεις
 • Διαμόρφωση Εξαγωγικού Μείγματος Marketing
 • Κάλυψη Αγοράς. Αξιολόγηση Έκτασης & Ποιότητας Διανομής
 • Ποιο «Κανάλι» ταιριάζει στο Προϊόν και τις Δυνατότητες της επιχείρησής μου;
 • Επιλογή Αντιπροσώπων & Διανομέων. Τι θα πρέπει να προσέξετε στις Συμφωνίες σας
 • Είναι το Προϊόν μου Κατάλληλο για εξαγωγή; Stress-Test Ανταγωνιστικότητας
 • Εξαγώγιμο Προϊόν. Σχεδιάζοντας την «Μοναδική Πρόταση Αξίας» για τον Ξένο πελάτη
 • Άξονες Διαφοροποίησης & Ανταγωνιστική Τοποθέτηση
 • Συσκευασία & Σηματοποίηση. Διαχείριση Επωνυμίας – Brand – στην ξένη αγορά
 • Σχεδιασμός του Διεθνούς Μείγματος Προβολής. Στόχοι & Μέσα Επικοινωνίας
 • Επιλογή Μηνύματος & Διαπολιτισμικές Διαφορές
 • Αξιοποίηση Εξαγωγικής Ιστοσελίδας
 • Τιμολόγηση Εξαγωγών. Ισορροπώντας την Ανταγωνιστικότητα με την Κερδοφορία
 • Σύνδεση Στόχων Marketing με συγκεκριμένες Στρατηγικές Τιμολόγησης
 • Όροι Εμπορίου. Πως διαμορφώνεται η Τιμή στα Στάδια της Μεταφοράς
 • Price Structure. Εκπτώσεις & Ενδιάμεσοι. Επίπεδα Τιμών & Περιθώρια Κέρδους
 • Μέθοδοι Καθορισμού Τιμών Εξαγωγής. Πως επιδρούν στα Μεγέθη της επιχείρησης

Σε ποιους απευθύνεται

Στον επιχειρηματία που βλέπει τις ευκαιρίες στο διεθνές περιβάλλον και θέλει να τις αξιοποιήσει, στο στέλεχος που θα ασχοληθεί με τις εξαγωγές, σε επιστήμονες και συμβούλους που θέλουν να εξειδικευθούν στο διεθνές εμπόριο, και γενικά σε όσους σκέφτονται να επιχειρήσουν ένα άνοιγμα στις διεθνείς αγορές αλλά δεν γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τα μυστικά της επιτυχημένης εξαγωγικής ανάπτυξης.

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 14 ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

 

Early bird: -

Τελική τιμή
(Online): €320

Εισηγητής:
Γιώργος Ζερίτης

Διάρκεια: 2 ημέρες

28-07-2022 έως 29-07-2022
09:00 έως 15:00

E-learning

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Εισιτήρια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MASTERING EXPORTING STRATEGY. Σχεδιάζοντας την Στρατηγική σας Ανάπτυξη στις Διεθνείς Αγορές (Δια ζώσης)
320.00
Unlimited