Loading Εκπαιδευτικά προγράμματα

« All Εκπαιδευτικά προγράμματα

 • This event has passed.

EFFECTIVE PRICING. STRATEGY & TACTICS

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Σκοπός – Οφέλη

Η απολύτως εξειδικευμένη δομή και θεματολογία του προγράμματος εισάγει τους συμμετέχοντες στον πυρήνα και στα μυστικά της τιμολόγησης. Μέσα από πολλές πρακτικές εφαρμογές θα κατανοήσουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των τιμών και θα αποκτήσουν την αναγκαία «οπτική», γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να:

 • ενσωματώνουν στις τιμές τους «Αξία» που θα πληρωθεί από τον πελάτη
 • διαπραγματεύονται αποτελεσματικά, αλλάζοντας τις πεποιθήσεις των πελατών ως προς την τιμή προς όφελός τους
 • χειρίζονται το «όπλο» της τιμής στρατηγικά και όχι «αντιδραστικά» προκειμένου για να ξεπεράσουν πρόσκαιρα προβλήματα
 • εκτιμούν τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεών τους
 • διαβλέπουν πότε έχει νόημα να ανταγωνίζονται ως προς την τιμή και πότε όχι
 • απαντούν έξυπνα και ευέλικτα στον ανταγωνισμό των τιμών

Θεματολογία

 • «Τιμή» Vs «Αξία». Είναι μια «Σωστή» τιμή ταυτόχρονα και «Δίκαιη»;
 • Value Creation Vs Value Capture. Γιατί η Δημιουργία Αξίας δεν μιλά από μόνη της για Κέρδη;
 • Distinctive Value Drivers. «Οδηγοί» Αξίας με επίκεντρο το Προϊόν και τον Πελάτη
 • Η  Δυναμική της τιμής ως Συντελεστής Παραγωγής Κερδών
 • Στόχοι Marketing & Στρατηγικές Τιμολόγησης
 • Μέθοδοι Καθορισμού τιμών. Ποια Κόστη εμπλέκονται στην τιμολόγηση
 • Market – oriented Pricing. Ο παράγοντας «Ζήτηση» και το «Νεκρό Σημείο»
 • Πώς μια τιμή που καλύπτει τα Κόστη μπορεί να Υπονομεύει τα Κέρδη;
 • Πώς μια τιμή για Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μπορεί να Υπονομεύει τα Κέρδη;
 • Τιμολόγηση για Παρακίνηση Ζήτησης & Διάθεση Πλεονάσματος
 • Value-based Pricing. Το «κλειδί» της Εκλαμβανόμενης αξίας
 • Προσδιορισμός τιμής βάσει προκαθορισμένου ROI
 • Benefit – oriented Pricing. Πώς τα χειροπιαστά Οφέλη οδηγούν σε Υπερκέρδη
 • Competition – based Pricing. Πόσο καλά κατέχετε το …. «παιχνίδι» των τιμών;
 • Differentiated Pricing. Πως δεν θα … «αφήσετε χρήματα επάνω στο τραπέζι»
 • Πολιτικές Τιμολόγησης. Εργαλεία & Τεχνικές καθορισμού «Τελικών» τιμών
 • Εκπτώσεις & Κερδοφορία. Σημεία Ελέγχου για την αποφυγή Λαθών που κοστίζουν

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για στελέχη, τα οποία αναλύουν, σχεδιάζουν, προτείνουν και εγκρίνουν την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεών τους. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Business Development, νέους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που λανσάρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά, αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό τιμών ή/και, γενικότερα, δυσκολεύονται να «περάσουν» τιμές αντάξιες της πραγματικής «Αξίας» που προσφέρουν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 6 ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06 (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Early bird: -

Τελική τιμή
(Online): €300

Εισηγητής:
Γιώργος Ζερίτης

Διάρκεια: 1 ημέρα

09-05-2022 έως 09-05-2022
09:00 έως 15:00

E-learning

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available