Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (ΜΙΚΡΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ) /ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ/ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

Η ορθή διαχείριση των τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης και κατάψυξης αποτελεί βασικό παράγοντα για την ασφάλεια τους και κατ’ επέκταση για την ασφάλεια του καταναλωτή. Στηρίζεται στη γνώση όλων εκείνων των κινδύνων (μικροβιολογικοί, χημικοί, φυσικοί), οι οποίοι μπορεί να επιμολύνουν τα τρόφιμα και να τα καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση. Η γνώση και η πρόληψη αυτών των κινδύνων οδηγεί στο δρόμο για «ασφαλή τρόφιμα».

Η ύπαρξη αλλεργιογόνων τροφίμων αποτελεί επίσης παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία του καταναλωτή. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, ή/και πωλούν τρόφιμα, γεύματα και ροφήματα είναι υποχρεωμένες να γνωρίζουν τα αλλεργιογόνα τρόφιμα και να τα αναγράφουν στον κατάλογο τους, ώστε να ενημερώνεται ο καταναλωτής και να τα αποφεύγει σε περίπτωση που εμφανίζει συγκεκριμένες αλλεργίες σε αυτά.

Η υγιεινή των επιχειρήσεων αφορά τόσο τους χώρους και τον εξοπλισμό, όσο και το προσωπικό της επιχείρησης. Πέρα από νομοθετική απαίτηση, αποτελεί ηθική υποχρέωση των επιχειρήσεων προς τους πελάτες τους, αλλά και απόδειξη της ορθής λειτουργίας ενός καταστήματος.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με:

  • Τους σημαντικότερους φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν τα τρόφιμα.
  • Τα σημαντικότερα αλλεργιογόνα τρόφιμα.
  • Τους βασικούς κανόνες υγιεινής σε επιχειρήσεις παρασκευής γευμάτων και ροφημάτων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρήσεις παρασκευής και πώλησης γευμάτων και ροφημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια, κλπ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 3 ώρες

  • Την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023, από τις 10:00 έως τις 13:00, στο Ξενοδοχείο Pasiphae.
  • Την Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023, από τις 10:00 έως τις 13:00, στα γραφεία μας στην Θεοκρίτου 57 στη Μυτιλήνη.

 

Κόστος:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 70,00€.

Ειδική προσφορά εφαρμόζεται σε υπάρχοντες πελάτες και συνεργάτης της  TÜV AUSTRIA Hellas, που διαμορφώνει τη τελική τιμή στα 50,00€/ συμμετοχή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει δοκιμές τουλάχιστον πέντε πρότυπων ατομικών δειγμάτων

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες). Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται δωρεάν η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις επόμενου σεμιναρίου.

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται μία (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Early bird: -

Εισηγητής:
Δαφνής Στέφανος

Διάρκεια: 2 ημέρες

03-05-2023 έως 04-05-2023
10:00 έως 13:00

Διά Ζώσης

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available