Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

CRISIS MANAGEMENT

CRISIS MANAGEMENT 

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

H TUV Austria Hellas παρουσιάζει το χρήσιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CRISIS MANAGEMENT (Διαχείριση Κρίσεων), η εφαρμογή του οποίου έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει έναν οργανισμό να αντιμετωπίσει ένα ξαφνικό και σημαντικό αρνητικό συμβάν, να ξεπεράσει κρίσιμες καταστάσεις που δημιουργούνται κατά καιρούς και να αναπτύξει μηχανισμούς που συμβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, σαν μέρος της επιχειρησιακής του συνέχειας (Business Continuity).

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • να αντιλαμβάνονται και να διακρίνουν οι συμμετέχοντες τις αιτίες μιας κρίσης
 • να αντιληφθούν τον ‘’μηχανισμό’’ (μεθοδολογία) στο να ελαχιστοποιηθεί η ζημία που προκαλεί μια κρίση εφαρμόζοντας πρακτικές διαχείρισης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κρίση.
 • να προσδιορίζουν έγκαιρα τον καλύτερο τρόπο αντίδρασης όταν συμβαίνει ένα συμβάν (αρνητικό)
 • να αναγνωρίσουν τους ρόλους και τις ευθύνες του καθενός σε μια ομάδας διαχείρισης κρίσεων
 • να είναι σε θέση να εκπονήσουν ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων (CMP) αντιμετώπισης μιας κρίσιμης κατάστασης που θα επηρεάσει αρνητικά τον οργανισμό / εταιρεία που ανήκουν
 • να μπορούν να αναγνωρίζουν κάθε γεγονός που έχει τη δυνατότητα να βλάψει την λειτουργία, τις επιδόσεις, τα αποτελέσματα ή τη φήμη του οργανισμού τους
 • να προσδιορίζουν τον  κύκλος ζωής μιας εταιρικής κρίσης
 • να διαχειρίζονται αποτελεσματικά καταστάσεις και παράγοντες (stress, συναίσθημα, βιασύνη, συγκρούσεις, κ.α.) που είναι εμπόδιο στην σωστή διαχείριση μιας κρίσης
 • να διαχωρίζουν τα 4 στάδια μιας κρίσης​
  • 1: Προ-κρίση
  • 2: Κρίση
  • 3: Διάρκεια
  • 4: Μετά την κρίση​
 • να υλοποιούν τα κατάλληλα βήματα για τη διαχείριση κρίσεων
 • προετοιμασία για αποτροπή
 • διαχείριση (συμβάντος / γεγονότος)
 • αναγνώριση
 • αναχαίτιση
 • αντιμετώπιση
 • ανάλυση και διδάγματα μετά το γεγονός (την κρίση)

Σε ποιους απευθύνεται

Η μεθοδολογία αυτή, ως εργαλείο διοίκησης έχει αποδειχθεί ότι είναι εφαρμόσιμη σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, δηλ. τουριστικές, βιομηχανίες, κυβερνητικές, παροχής υπηρεσιών, τραπεζικές, υγειονομικές  και πολλές άλλες, όλων των μεγεθών και διαμορφώσεων. Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη μεσαίου επιπέδου και άνω (Προϊστάμενους ομάδων,  Τμημάτων, Διευθυντές).

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Early bird: -

Διάρκεια: 1 ημέρα

21-03-2022 έως 21-03-2022
08:00 έως 17:00

E-learning

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are not yet available